استخدام در پرتو نگار

به جهت وسعت دامنه کاری در استانهای مختلف شرکت نیروهای واجد شرایط را در زمینه های مرتبط جذب می نماید. کلیه اطلاعات شما محرمانه تلقی شده و محفوظ است.

جهت استخدام در شرکت مهندسی پرتو نگار فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و برای ما ارسال کنید. اطلاعات کاملتر در اولویت بررسی قرار دارند. پس از بررسی ، در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت.

فرم اطلاعات استخدامی

این اطلاعات محرمانه تلقی شده و نزد شرکت محفوظ است.

لطفا صبر کنید