محاسبه میزان روشنایی

محاسبه توان لازم چراغها در نورپردازی نما و فضاهای داخلی اهمیت بسیار دارد چرا که با نصب منابع نوری با توان کمتر از حد لازم، مشکل عدم نور کافی ایجاد شده و در صورت استفاده از چراغهایی با توان بیش از حد لازم نیز علاوه بر مصرف مازاد انرژی و بالا رفتن هزینه های برق مصرفی، شدت نور باعث آزار بیننده خواهد شد.

برای میزان مناسب نور در فضاهای داخلی جداولی وجود دارد که می توان به آنها استفاده نمود و برای رساندن نور محیط به مقدار مشخص شده در این جدول می توان از فرمول استفاده نمود.

اولین شرط ایجاد نور مناسب و نورپردازی زیبا برای فضای داخلی اینست که قبل از محاسبه و برآورد و چیدمان و نحوه نصب منابع روشنایی به سراغ خرید آنها نرویم! نکات کلیدی طراحی روشنایی به شکل خلاصه شامل موارد زیر است:

۱- مشخص کردن مقدار روشنایی مورد نیاز

۲- مشخص کردن شیوه نورپردازی

۳- انتخاب نوع و توان منابع روشنایی

۴- انتخاب سیستم کنترل روشنایی

همچنین برای طراحی دقیقتر روشنایی میتوانید از نرم افزارهای طراحی و شبیه ساز روشنایی کمک بگبربد که مطالب آموزشی آن در بخش مقالات سایت درج خواهد شد.