نورپردازی نمای رومی

در نورپردازی نمای ساختمانهای مسکونی حفظ جلوه با وقار ساختمان و عدم استفاده از رنگهای تند و هرگونه نوری که باعث ایجاد خیرگی شده یا به اصطلاح چشم را بزند ،حایز اهمیت است. در نورپردازی ساختمان مسکونی مهران از استریپ LED  متناسب با رنگ سنگ نما و والواشرهای تک رنگ استفاده شده است. برای مشاهده مشخصات فنی تجهیزات نورپردازی مورد استفاده در این ساختمان کلیک کنید.

تصاویر بیشتر از همین پروژه

نورپردازی نما رومی