روشنایی فضای سبز با پروژکتورهای فول کالر و نورپردازی نگهبانی و واحد مدیریت شهرک با استفاده از نئون فول کالر و والواشرهای .
LED محل اجرا: شهرک تفریحی زیبا دشت

روشنایی والواشر

نورپردازی درختان از پایین با استفاده از چراغهای دفنی فول کالر پرتونگار

نورپردازی فضای سبز و باغ

نورپردازی فضای سبز

مشاهده پروژه های نورپردازی فضای سبز بیشتر