خانه و کاشانه

اجرای نورپردازی فروشگاه ها و مجتمع های تجاری زنجیره ای بصورت یکپارچه و طرح و الگوی همسان مناسب است. بصورتی که نمای فروشگاه زنجیری در هر محل و شهری که قرار داشته باشد،یادآور نام همان برند باشد. این موضوعی است که در طراحی و اجرای نورپردازی نمای فروشگاه های زنجیره ای خانه و کاشانه توسط شرکت پرتونگار رعایت شده است.