پروژه مسکونی منظوری

پروژه مسکونی مهندس منظوری توسط پرتونگار طراحی شده و در دست اجراست . برای روشنایی این ساختمان از والواشرهای تک رنگ و ریسه ال ای دی استفاده شده است.