پروژه های اجرا شده نورپردازی ساختمان

طیف وسیعی از پروژه های نورپردازی ساختمان در بخش نما و داخلی توسط شرکت مهندسی پرتونگار در شهرهای مختلف طراحی و اجرا شده که بخشی از آنها به تفکیک کاربری ساختمان در اینجا آمده است. هر پروژه ابتدا طراحی و امکان سنجی شده و سپس وارد فاز اجرایی میشود و شرکت همواره متعهد به خدمات پس از فروش پروژه های نورپردازی اجرا شده می باشد.