پشتیبانی از تیم اجرایی و نصاب نورپردازی

در بسیاری از پروژه ها علاوه بر تغییرات احتمالی طرح های معماری ، مشکلات اجرایی نیز حین کار بروز میکند که این موضوع بر روی نحوه اجرا یا نصب تجهیزات نورپردازی نیر موثر است. بنابراین شرکت پرتونگار همواره خود را متعهد به پشتیبانی کامل از اجرای صحیح و دقیق پروژه دانسته و در این راستا تکنسینهای شرکت بصورت روزانه از پروژه های در حال اجرا بازدید نموده و با در نظر داشتن کوچکترین موارد اجرایی، حصول نتیجه مطلوب از نورپردازی را در پایان کار تضمین می نمایند.