سیستم های روشنایی خورشیدی یا سولار

چراغهای سولار راه حلی کاربردی برای مناطقی است که امکان تامین برق شهری وجود نداشته و یا هزینه های انرژی بسیار بالاست.
شرکت مهندسی پرتونگار در زمینه تامین تجهیزات و نصب این گونه چراغها و همچنین تامین انرژی خورشیدی فعال است.