طراحی روشنایی و نورپردازی نمای ساختمان

طراحی مناسب نمای ساختمان رکن اساسی ارزش آفرینی برای آن است.اما شب هنگام و در زمان تاریکی ،نمای ساختمان قابل رویت نیست و اینجاست که نورپردازی  و روشنایی نما جایگاه خود را مشخص می سازد.ایجاد جذابیت همیشگی برای یک ساختمان بدون نورپردازی قابل تصور نیست.بخش طراحی و معماری شرکت مهندسی پرتونگار با بکار گیری اصول اساسی زیبا شناختی و معماری هنگام طراحی نورپردازی نمای ساختمان و رعایت اصول کیفی و فنی در تامین و تولید تجهیزات روشنایی و اجرا و پشتیبانی و نگهداری آن طی سالیان بعد ،جذابیتی ماندگار را برای ساختمانها تضمین می کند.

شرکت مهندسی پرتونگار نماینده رسمی شرکت Media   در زمینه تجهیزات نمای مدیا و ارائه خدمات مهندسی و شرکت Globo Lighting  اتریش در زمینه تجهیزات لوکس روشنایی داخلی می باشد.

اولین قدم در نورپردازی اصولی هر پروژه ای طراحی مناسب آنست که این مهم در شرکت توسط مهندسین برق و معماری متخصص در این زمینه صورت میگیرد. تیم طراحی پس از اطلاع از نقطه نظرات کارفرما و امکان سنجی پروژه کار طراحی را انجام داده و برای ارائه به کارفرما ، توسط مسئول تصویر سازی بصورت دو بعدی یا سه بعدی ،تصویر نورپردازی شده ساختمان تهیه شده و در صورت لزوم از آن انیمشن سه بعدی با استفاده از نرم افزار ۳Dstudio تهیه خواهد شد.

طراحی نورپردازی پروژه اداری مهرشهر

طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی

در نماهایی با تقسیمات افقی استفاده از نورهای تابشی مسطح (flood light) باعث ایجاد سایه های مشخص در نما می شود. خطوط افقی سازه با سایه های ایجاد شده تقویت شده و قرار دادن منابع روشنایی در نزدیکی نما باعث تقویت طبیعت سه بعدی نما می شود. سایه های ایجاد شده می تواند با دور کردن پروژکتورها از نما کوچکتر شود. زاویه ی تند نور نسبت به نما باعث ایجاد سایه های بزرگتر در طبقات بالاتر می شود. به عنوان مثال این نوع روشنایی برای نورپردازی نمای رومی مناسب نیست. و باعث ایجاد سایه روشن های ناخواسته در نما می شود.

نورپردازی نمای مسجد
نورپردازی نمای خارجی مسجد

تصویر بالا طراحی مدل نورپردازی شده یک مسجد در تهران است که با استفاده از پروژکتور و والواشر و نئون و چراغ دفنی روشن شده است

نور تابشی باعث ایجاد روشنایی یک دست روی نما می شود. یک خط نوری در لبه ی بالایی ساختمان باعث جدا شدن آن از تاریکی آسمان شب می شود که معمولا از نئون فلکسی برای این کار استفاده می شود و در طرح مسجد بالا از آن استفاده شده است. نورهای رو به بالا و پایین باعث ایجاد یک خط افقی تقسیم نمای ساختمان می شود. تاباندن نور از فاصله ی دورتر باعث مسطح جلوه دادن نما و کمتر دیده شدن اختلاف سطوح می شود سطوح بزرگ و مسطح در نمای ساختمان را می توان با ایجاد پترن های نوری یا تصاویر پوشاند. ستون های نوری که منطبق با طرح معماری ساختمان نباشند مناسب نبوده و ایجاد مزاحمت بصری میکند.

طراحی سه بعدی نورپردازی نمای ساختمان مسکونی
طراحی نورپردازی نمای ساختمان مسکونی

تصاویر بالا هر دو مربوط به نمای یک ساختمان واقع در منطقه پیروزی تهران است که به دو صورت متفاوت نورپردازی شده و نمای شب کاملا متفاوتی را ایجاد کرده است.

روشنایی نمای خارجی ساختمان

منبع روشنایی نمای ساختمان میتواند روی زمین، یا روی یک ستون یا روی یک ساختمان دیگری قرار بگیرد. برای جلوگیری از ایجاد سایه های بلند فاصله نور افکن ها تا نما باید نصف تا یک سوم ارتفاع نما باشد.نزدیک بودن نور افکن ها به نما باعث تابش نور قدرتمند تر با تاثیر بیشتر روی سطوح و نمایش بهتر مصالح و متریال آن می شود اما دور بودن منبع روشنایی از نما باعث پخش بهتر و یک دست نور روی سطح می شود. نور افکن های دارای پایه های بزرگ باعث اضافه شدن تجهیزات به فضا شده و این یک نکته ی منفی برای آنهاست وباید سعی شود پروژکتورها هر چه ظریف تر و قابل انطباق تر با نما باشد. نور افکن هایی با نور مسطح باعث روشنایی یک دست بر روی نما می شوند. وال واشرها باعث دید بهتری از مصالح نما می شوند و متمرکز کردن نور روی ستون ها باعث جدا شدن بیشتر آنها از نما می شود. نورهای رو به پایین Down light تاکید بیشتری روی ستون ها کرده و سطح پایین خود را روشن می کند. ترکیب نور رو به پایین و رو به بالا باعث بهتر دیده شدن تقسیمات عمودی نما می شود.ستون های باریک نور باعث قوی تر شدن تقسیمات عمودی می شود. برای جلوگیری از ایجاد سایه های جانبی نور افکن ها باید در زاویه ی درست و موازی با نما قرار گیرد. نسبت تمایز زیاد و سایه های قوی نتیجه ی استفاده از این گونه نورپردازی است. تجهیزات روشنایی باید با ریتم متناسب با طرح و المان های نما قرار گیرند.ستون های باریک نور باعث قوی تر شدن تقسیمات عمودی می شود. برای جلوگیری از ایجاد سایه های جانبی نور افکن ها باید در زاویه ی درست و موازی با نما قرار گیرد. نسبت تمایز زیاد و سایه های قوی نتیجه ی استفاده از این گونه نورپردازی است. تجهیزات روشنایی باید با ریتم متناسب با طرح و المان های نما قرار گیرند.در نماهایی با تقسیمات افقی استفاده از نورهای تابشی مسطح (Flood Light) باعث ایجاد سایه های مشخص در نما می شود. خطوط افقی سازه با سایه های ایجاد شده تقویت شده و قرار دادن منابع روشنایی در نزدیکی نما باعث تقویت طبیعت سه بعدی نما می شود. سایه های ایجاد شده می تواند با دور کردن پروژکتورها از نما کوچکتر شود. زاویه ی تند نور نسبت به نما باعث ایجاد سایه های بزرگتر در طبقات بالاتر می شود.

در تصاویر زیر تاثیر نوع نورپردازی فرضی را روی یک ساختمان شماتیک ملاحظه می کنید. با تابان نور از جهت های مختلف ،فرم ساختمان کاملا تغییر می کند.
نور افکن هایی با زاویه ی پخش نور باز و با فاصله از ساختمان باعث روشن تر شدن یک جا و یک دست شدن نما می شود ساختمان هایی با نمای غیر مسطح و جلو عقب را می توان با نورهای با رنگ متفاوت روشن نمود شدت روشنایی یا رنگ متفاوت باعث بهتر دیده شدن این نوع طرح نما می شود. نورهای رو به بالا باعث بر جسته تر شدن گوشه ها خواهد شد. فاصله دادن نورافکن ها از نما باعث کاسته شدن از شدت سایه ها می شود.

مدلهای نورپردازی
مدلهای نورپردازی نما

در نور روز سطح پنجره ها تیره دیده می شود. در شب روشن شدن فضای داخلی باعث ایجاد کنتراست یا تمایز بسیار قوی بین پنجره های روشن شده و سطح تاریک نما می شود. قرار دادن منبع نور در قاب پنجره باعث مشخص شدن فریم پنجره می شود اما استفاده از وال واشرهای چسبیده شده به نما باعث مشخص شدن و حالت شطرنجی قرار گیری پنجره ها می شود. کسانی که داخل ساختمان هستند نباید در معرض خیرگی نور قرار گیرند.

در نماهایی که سطوح شیشه ای به هم پیوسته دارند هنگام شب و روشن شدن چراغ های داخل، فضای داخلی به صورت پیوسته دیده شده و تقسیمات پنجره ها تاریک می شود. برای روشن کردن این فضاها بهتر گزینه استفاده از وال واشر است. ساختمان هایی که نمای کاملا شیشه ای دارند هنگام روز تیره بوده و هنگام شب فضای داخلی به طور کامل دیده می شود. استفاده از منابع نور در کف ساختمان باعث جلوه و تاثیر گزاری بیشتر آن می شود. این باعث بزرگتر دیده شدن ساختمان هم می شود. به عنوان مثال تصاویر زیر نشان دهنده نحوه نورپردازی ساختمان تمام شیشه ای است.

نورپردازی نمای شیشه ای
پروژکتور دفنی نورپردازی نمای شیشه ای
نورپردازی از داخل برای نمای شیشه ای

طراحی نورپردازی نمای پروژه مسکونی

طراحی نورپردازی نما

طراحی نورپردازی نما

طراحی نورپردازی در پرتونگار به معنی تلفیق همزمان دانش، هنر و تکنولوژی است. تیم حرفه ای ما مسئول خلق طرح های پیشرو، پایدار و چشمگیر نورپردازی است. با درک متقابل از فرم معماری و ساختار نورپردازی و همکاری مهندسین آرشیتکت و الکترونیک، ایده های اصیل تبدیل به طرح های اجرایی شده و دانش فنی ما راه حلهای قابل اعتماد برای آن ایجاد می کند.
در زمان طراحی تیم طراحی ما تاثیر متقابل نور و روشنایی بر افراد در محیطهای کار، منزل، آموزشی و … را در فضای داخلی و نمای ساختمان در نظر گرفته در نظر گرفته و این باعث ایجاد تاثیر مثبت و پایدار بر افراد در فضاهای گوناگون خواهد شد.

همچنین با در نظر گرفتن منافع کارفرما در ایجاد جلوه خاص برای نمای ساختمان و استفاده از منابع روشنایی کم مصرف ال ای دی، هزینه های انرژی ساختمان نیز در دراز مدت کاهش میابد.
ترتیب و مراحل انجام کار طراحی به صورت زیر است:

– بازدید نقشه ها و نماها و محل اجرای پروژه توسط مسئول طراحی شرکت
– ایده پردازی و طرح پیشنهادهای گوناگون نورپردازی
– امکان سنجی اجرایی طرحهای منتخب
– مدلسازی سه بعدی با نرم افزارهای ۳DMax /Maya / ArchiCAD / Vray توسط تیم فنی شرکت و رندر تصاویر و انیمشن نورپردازی شده ساختمان
– برآورد هزینه های متریال و اجرایی و زمانبندی انجام کار با در نظر گرفتن شرایط کارگاه ساختمانی

لطفا برای سفارش طراحی نورپردازی ساختمان فرم زیر را پر کنید.